Consiliul Naţional de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale

 • API Image
  API
 • Bootstrap Image
  Bootstrap
 • CSS Image
  CSS
 • HTML Image
  HTML
 • jQuery Image
  jQuery
 • Laravel Image
  Laravel
 • MySQL Image
  MySQL
 • PHP Image
  PHP

Project description

Consiliul are misiunea de a certifica capacitatea prestatorilor de servicii sociale, indiferent de tipul de proprietate, forma juridică de organizare şi subordonare administrativă şi de a presta servicii sociale calitative.

For more details

Project stage

Dezvoltat

Alianţa INFONET

Collaboration since 09-2022
Client Projects

Need help?

Contact us for more details