UAAM

 • Bootstrap Image
  Bootstrap
 • CSS Image
  CSS
 • HTML Image
  HTML
 • jQuery Image
  jQuery
 • Laravel Image
  Laravel
 • MySQL Image
  MySQL
 • PHP Image
  PHP

Project description

 • Uniunea Administratorilor Autorizaţi din Moldova (UAAM) este o organizaţie profesională cu personalitate juridică, de utilitate publică, neguvernamentală, apolitică, necomercială.
 • UAAM întruneşte toţi administratorii autorizaţi, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova şi sunt autorizaţi de Ministerul Justiţiei al RM în condiţiile legii, cu organizare, funcţionare şi conducere autonome.
 • UAAM funcţionează în condiţiile Legii Nr. 161 din  18.07.2014 cu privire la administratorii autorizaţi cu modificările ulterioare; Legii insolva­bili­tăţii nr. 149 din 29.06.2012 şi ale Statutului său, aprobat de Congresul UAAM din 17.02.2015 cu modificările ulterioare, altor acte normative în vigoare, care reglementează activitatea UAAM.

For more details

Project stage

Dezvoltat

UAAM

Collaboration since 05-2023
Client Projects

Need help?

Contact us for more details